Olen Eija Kilpeläinen. Olen kouluttautunut integratiiviseksi psykoterapeutiksi,  seksuaalineuvojaksi ja ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Olen käynyt myös interpersoonallisen psykoterapian koulutuksen. Lyhyempiä koulutuksia on mm. kriisi- ja traumatyön-, mindfulness-, depressioryhmänohjaaja koulutuksia.
Minulla on laajasti kokemusta työskentelystä eri mielenterveyden häiriöistä sekä erilaisten elämäntilannekriisien parissa.

Olen ihmisenä lämmin, empaattinen ja turvallinen. Pidän terapiatyöskentelystä. Voit varata ajan vastaanotolleni esimerkiksi ahdistus- tai masennusoireilun vuoksi, jos sinulla on vaikea elämäntilanne tai ihmissuhdevaikeuksia.

 

Tärkeää minulle on luottamuksellisen suhteen luominen

Minulla on pitkä kokemus psykoterapeuttisesta työskentelystä. Olen saanut työskennellä mielenterveysvastaanotolla toistakymmentä vuotta, jossa työtehtäväni on ollut psykoterapeuttinen yksilöhoitosuhdetyöskentely. Tärkeää minulle työssäni on aito, empaattinen ja inhimillinen kohtaaminen. Pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa vaikeistakin asioita voi keskustella ja tutkia niitä luottamuksellisesti. Pidän tärkeänä tasavertaista, avointa ja yhteistyöhön perustuvaa terapiasuhdetta, jossa saa olla myös huumoria. Lähestymistapani on integratiivinen, minua kiehtoo tunnekeskeinen työskentely. Tällä hetkellä perehdyn erityisesti mentalisaatioteoriaan. 

Yllättävät elämänkriisit, vaikeudet arjen hallinnassa tai ihmissuhteissa kohtaavat jossain elämän vaiheessa lähes jokaista. Terapiaan hakeutumisen syitä voivat olla työn tai opiskelun haasteet, työuupumus; masentunut, ahdistunut tai stressaantunut olotila; paniikkihäiriötuntemukset, riippuvuudet, ihmissuhdevaikeudet, parisuhteen haasteet ja erotilanteet sekä yleisemmin elämän muutostilanteet kuten työttömäksi jääminen tai eläkkeelle siirtyminen. Myös läheisen vakava sairastuminen on sellainen elämäntilanne, jolloin terapeuttiset keskustelut auttavat jaksamaan.

.

 

Ota yhteyttä

Terapia Hetki

 

eija.kilpelainen@terapiahetki.fi

Terapiapalvelut

 

Psykoterapia

Lyhytpsykoterapia

Seksuaalineuvonta

Tuki- ja kriisikäynnit

Etäterapia

Konsultaatio

 

Terapia Hetki Pieksämäki

Y-tunnus 2970265-5