Olen Eija Kilpeläinen. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja AMK. Lisäksi olen kouluttautunut seksuaalineuvojaksi ja ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Olen käynyt myös interpersoonallisen psykoterapian koulutuksen sekä depressioryhmän ohjaaja-koulutuksen. Opiskelen tällä hetkellä pitkässä psykoterapiakoulutuksessa Jyväskylän yliopistossa (Valvira, Kela) 2019-2022.

Olen ihmisenä lämmin, empaattinen ja turvallinen. Pidän terapiatyöskentelystä. Voit varata ajan vastaanotolleni esimerkiksi ahdistus- tai masennusoireilun vuoksi, jos sinulla on vaikea elämäntilanne tai ihmissuhdevaikeuksia.

 

Tärkeää minulle on luottamuksellisen suhteen luominen

Olen saanut työskennellä psykiatrian poliklinikalla 13 vuotta. Työtehtäväni on ollut psykoterapeuttinen yksilöhoitosuhdetyöskentely. Tärkeää minulle työssäni on aito, empaattinen ja inhimillinen kohtaaminen. Pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa vaikeistakin asioita voi keskustella ja tutkia niitä luottamuksellisesti. Pidän tärkeänä tasavertaista, avointa ja yhteistyöhön perustuvaa terapiasuhdetta, jossa saa olla myös huumoria. Olen saanut palautetta, että olen aktiivinen terapeutti enemmän kuin passiivinen. Annan kuitenkin asiakkaalle tilaa terapiasuhteessa ja etenemme asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiakaspalautteissa usein saan kuulla lämmöstä sekä empatiasta. 

Yllättävät elämänkriisit, vaikeudet arjen hallinnassa tai ihmissuhteissa kohtaavat jossain elämän vaiheessa lähes jokaista. Terapiaan hakeutumisen syitä voivat olla työn tai opiskelun haasteet, työuupumus; masentunut, ahdistunut tai stressaantunut olotila; paniikkihäiriötuntemukset, riippuvuudet, ihmissuhdevaikeudet, parisuhteen haasteet ja erotilanteet sekä yleisemmin elämän muutostilanteet kuten työttömäksi jääminen tai eläkkeelle siirtyminen. Myös läheisen vakava sairastuminen on sellainen elämäntilanne, jolloin terapeuttiset keskustelut auttavat jaksamaan.

.

 

Ota yhteyttä

Terapia Hetki

0401420118

eija.kilpelainen@terapiahetki.fi

Terapiapalvelut

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Seksuaalineuvonta

Psykoterapeuttikoulutettavan antama psykoterapia

Terapia Hetki Pieksämäki

Y-tunnus 2970265-5