Olen Eija Kilpeläinen. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja AMK. Lisäksi olen kouluttautunut seksuaalineuvojaksi ja ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Opiskelen tällä hetkellä pitkässä psykoterapiakoulutuksessa Jyväskylän yliopistossa (Valvira, Kela) 2019-2022.

Olen helposti lähestyttävä, empaattinen ja luotettava. Tarjoan koulutuksenaikaista psykoterapiaa edullisempaan hintaan, jolloin terapia ei ole Kela-korvattavaa. Minulle voi varata aikoja myös tuki- ja kriisikäynneille.

 

Tärkeää minulle on luottamuksellisen suhteen luominen

Olen saanut työskennellä mielenterveysvastaanotolla yli 11 vuotta. Haluan auttaa ihmisiä voimaan paremmin ja löytämään ratkaisuja elämän vaikeissa asioissa. Tärkeää minulle työssäni on aito, empaattinen ja inhimillinen kohtaaminen. Pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa vaikeistakin asioita voi keskustella ja tutkia niitä luottamuksellisesti. Pidän tärkeänä tasavertaista, avointa ja yhteistyöhön perustuvaa terapiasuhdetta, jossa saa olla myös huumoria. Olen saanut palautetta, että olen aktiivinen terapeutti enemmän kuin passiivinen. Annan kuitenkin asiakkaalle tilaa terapiasuhteessa ja etenemme asiakkaan tarpeiden mukaan.

Yllättävät elämänkriisit, vaikeudet arjen hallinnassa tai ihmissuhteissa kohtaavat jossain elämän vaiheessa lähes jokaista. Terapiaan hakeutumisen syitä voivat olla työn tai opiskelun haasteet, työuupumus; masentunut, ahdistunut tai stressaantunut olotila; paniikkihäiriötuntemukset, riippuvuudet, ihmissuhdevaikeudet, parisuhteen haasteet ja erotilanteet sekä yleisemmin elämän muutostilanteet kuten työttömäksi jääminen tai eläkkeelle siirtyminen. Myös läheisen vakava sairastuminen on sellainen elämäntilanne, jolloin terapeuttiset keskustelut auttavat jaksamaan.

Ahdistuneisuus, masentuneisuus, erilaiset riippuvuudet, pelkotilat ja traumaattiset kokemukset voivat kuormittaa, jopa sairastuttaa mieltä. Aina omat voimavarat, keinot tai läheisten tuki eivät riitä. Mieltä voi hoitaa. Terapeutti on hyvä mielenterveyden ammattilainen. Hyvä mielenterveys on puolestaan voimavara, joka auttaa nauttimaan elämästä.

Tarjoan ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, seksuaalineuvontaa sekä koulutuksen aikaista koulutuspsykoterapiaa. Tarjoan myös tarpeen mukaan etäterapiaa tai osa tapaamisista voidaan sopia etäterapiana.

Ota yhteyttä

Terapia Hetki

0401420118

eija.kilpelainen@terapiahetki.fi

Terapiapalvelut

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Seksuaalineuvonta

Koulutuksenaikainen psykoterapia

Terapia Hetki Pieksämäki

Y-tunnus 2970265-5