TERVETULOA SIVUILLENI

Terapia Hetki

Olet lämpöisesti tervetullut luokseni yksilöterapiaan. Otan vastaan myös pareja  paritapaamisille. 

Psykoterapeuttina olen empaattinen ja läsnäoleva. Työotteeni on integratiivinen. Erilaisten koulutusteni myötä kuulen mielelläni, millaisia toiveita sinulla on terapiasi suhteen.

Eija Kilpeläinen

Psykoterapeutti

eija.kilpelainen@terapiahetki.fi 

Terapiatilani sijaitsevat Pieksämäellä. Teen myös etäterapiaa. 

 

Lyhytpsykoterapia

 

 

Lyhytpsykoterapia on nimensä mukaan lyhyempää kuin esimerkiksi pitkä Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia terapia. Aina ei tarvita pitkää terapiaa ja asiakas voi hyötyä lyhemmästä terapia prosessista.   Yhteiselle työskentelylle asetetaan rajatut ja realistiset tavoitteet, joiden ympärillä yhteistyö tapahtuu. Kestoltaan rajattu lyhytterapia on tehokasta ja merkityksellistä muutostyöskentelyä. Lyhytterapia sisältää yleensä 10-20 käyntiä, mutta vähempikin voi riittää.

Lyhytpsykoterapia soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa on kyse kohtalaisen lyhytaikaisista ongelmista, esimerkiksi ensimmäisestä masennusjaksosta, uupumuksesta tai elämänkriisistä.

 

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista asiakastyötä. Sen keskeisiä alueita ovat seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvät kysymykset ja ongelmat.

Seksuaalineuvonta on tiedon antamista ja ohjausta seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Seksuaalineuvojan työ on luottamuksellista ja yksilöllistä seksuaaliongelmien- ja haasteiden kohtaamista.

Seksuaalineuvoja ei ole opettaja, vaan luotettava kanssakulkija, jonka kanssa ongelmille voidaan yhdessä etsiä ratkaisuja ilman ennakkoluuloja. Neuvontaan voi tulla yksin tai kumppanin kanssa. Seksuaalineuvonnassa terapeutti ja asiakas eivät kosketa toisiaan. Tärkeintä on mahdollisuus keskustella asioista luottamuksellisesti seksuaalineuvojan kanssa.

Seksuaalisuus on tärkeä elämän osa-alue. Kulttuuriin ja uskontoon liittyvät tekijät voivat tehdä seksuaalisuuteen liittyvistä asioista puhumisen vaikeaksi. Myös omat tunteet, kuten pelko, häpeä ja hämmennys voivat olla vaikeuttamassa omaan seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Usein ulkopuolisen kanssa toteutettu, luottamuksellinen keskustelu koetaan helpottavana ja tärkeänä.

Tarjoan psykoterapiaa, lyhytpsykoterapiaa, seksuaalineuvontaa, tuki- ja kriisikäyntejä, työnohjausta sekä konsultaatiopalveluita.

"Se mikä toimii, vahvista sitä. Jos jokin ei ole rikki, älä yritä korjata sitä. Jos joku ei toimi, tee jotain muuta."

Insoo Kim Berg & Peter De Jong

"Älä odota muutosta muilta, uskalla muuttua itse."

Tommy Hellsten

Psykoterapia

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Psykoterapiassa hankalia asioita prosessoidaan keskustelemalla. Nykytiedon mukaan psykoterapia on tehokasta ja vaikuttavaa hoitoa. Erityisesti lievissä ja keskivaikeissa mielenterveyshäiriössä psykoterapia on keskeinen hoitomuoto. Psykoterapian vaikuttavuudessa keskeistä on yhteistyösuhteen sujuvuus psykoterapeutin kanssa.

Integratiivinen lähestymistapa psykoterapiassa on ennen kaikkea ajattelutapa ja työskentelyorientaatio, ei yhtenäinen teoriasuuntaus tai psykoterapiatekniikka. Integratiivisesti työskentelevä psykoterapeutti mieltää, että psyykkisiä ilmiöitä on hyödyllistä tarkastella monesta eri näkökulmasta. Lähestymistavassa pyritäänkin vertailemaan ja yhdistämään sitä tietoa ja ymmärrystä, jota psykoterapian eri teoriaperinteet ja psykoterapiatutkimus ovat tuottaneet tehokkaasta ja toimivasta psykoterapiasta. Psykoterapiasta tiedetään olevan selvää hyötyä  suurimmalle osalle asiakkaista, mutta eri psykoterapiasuuntausten vaikuttavuuksissa ei ole toistaiseksi löydetty selkeitä eroja. Integratiivinen psykoterapia painottaakin eri suuntauksille yhteisiä muutosta tuovia tekijöitä, kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä.

 

 

Ota yhteyttä

Hinnasto

  

  • Tuki- ja kriisikäynti/ lyhytpsykoterapia / seksuaalineuvonta (yksilöterapia hinnat)  
  • Etäterapia suojatun yhteyden kautta 
  • Parikäynti 
  • Konsultaatio
  • Koulutus
  • Kysy hintaa

 

 

Peruutukset tulee tehdä 24 tuntia aiemmin, muuten veloitetaan palvelun käyntihinta.

Terapia Hetki

 

eija.kilpelainen@terapiahetki.fi

Terapiapalvelut

 

Psykoterapia

Lyhytpsykoterapia

Seksuaalineuvonta

Tuki- ja kriisikäynnit

Etäterapia

Konsultaatio

 

Terapia Hetki Pieksämäki

Y-tunnus 2970265-5